Čezmejno srečanje na Bistriški planini 🗓

Zilja, zibelka slovenksega planinstva na Koroškem.

V soboto, 4. septembra se je na Bistriški planini na Zili vršilo čezmejno srečanje. Na pobudo Kluba 99, fare Čače, SPD Dobrač na Brnci in Slovenskega planinskega društva Celovec je bila 9. septembra 2017 na vrhu Dobrača maša z blagoslovitvijo dvojezičnega obeležja na slovenski cerkvi.

Tako je poleg nemške cerkve dobila tudi slovenska vidno zunanjo oznako. Glavni pobudnik leta 2017 je bil Simon Trießnig. Pravtako navzoč na Dobraču je bil umetnostni zgodovinar Gorazd Živkovič, deželni konservator za Koroško in vodja oddelka za spomeniško varstvo. Za čezmejno srečanje planincev pa je pomemben soorganizator Urban Popotnig, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zila.

Omembe vredno je, da je Delovna skupnost „Brezmejna srečanja na Dobraču“ v občinsko hišo Bekštanj povabila razstavo „Karavanke – prostor povezav in razhajanj“ novembra 2019, kakor Trießnig poudarja, kakšen pomen pripisuje sodelovanju z domačim prebivalstvom in s sosednjimi občinami v Sloveniji, ob primeru čezmejnega srečanja planincev v soboto, 4. septembra pa tudi sosedom v Kanalski dolini.

Scheduled Dogodki
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.