Anketni vprašalnik o poznavanju prve pomoči pri višinski bolezni

Neža Prušnik, študentka Zdravstvene fakultete v Ljubljani pod mentorstvom doc. dr. Damjana Slabeta in somentorice asist. Eve Dolenc Šparovec pripravljaa diplomsko nalogo na temo višinske bolezni. Ugotoviti želi, kakšno je znanje alpinistov in planincev o prvi pomoči ob pojavu višinske bolezni. 

Prosi, da izpolnite anonimni anketni vprašalnik. S tem bi  zelo pomagali pri zbiranju podatkov.
Za njegovo izpolnjevanje boste potrebovali približno 5 minut. 

Prilagam spletni naslov ankete: https://1ka.arnes.si/a/6a4de685 

Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljuje. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.