MELI

Edina planinska pot, za katero skrbi SPD Celovec, je pot skozi Meli pod Tolsto Košuto v Karavankah.

geološka pot GEOTRAIL MELI pod Tolsto Košuto

Meli se nahaja pod pečinami Tolste Košute. Z imenom Meli je našim prednikom uspelo simptomatično zaznavanje krajine, in ni izraza, ki bi ta edinstveni gorski svet poimenoval bolj sporočilno. Meli – v sorodstvu z mel, meliti se, melišče – pomeni “zdrobljeno” in zelo nazorno označuje zakrasevanje skalovja, ki ga lahko opazujemo. Že v davni časih so skozi Meli hodili romarji s Koroške na Brezje. Leta 1937 je bila skozi Meli speljana planinska pot »Drechslersteig«, ki pa je po drugi svetovni vojni razpadla. V zadnjih desetletjih je pot obnovilo in upravljalo SPD Celovec. Na pobudo geologa Barouniga je SPD Celovec skupaj z občino Sele letos spomladi uredila na obstoječi planinski poti skozi Meli geloško pot GEOTRAIL MELI. V več kot 200 urah so člani SPD Celovec skupaj z geologom Barounigom popravili obstoječo pot in na izpostavljenih mestih namestili varovala. Na novo je bila urejena markacija z Knafeljčevimi znaki, ki se uporabljajo po celi Sloveniji. Imenovani pa so po Alojziju Knafeljcu, ki je bil leta 1900 pobudnik ustanovitve Ziljske podružnice, zibelke slovenskega planinstva na Koroškem. Glavna točka nove geološke poti pa je lesena utica pred vstopom v Meli, na kateri je pritrjena informacijska tabla v obeh deželnih jezikih. Za strokovno geološko besedilo ter slikovne dodatke je poskrbel geolog Barounig. Na vseh važnih točkah so bili postavljeni rumeni standardizirani smerokazi.

Dostop v Meli je možen preko sedla Potok, od koče pod Košuto ter iz Slovenije preko Orlovskega sedla pri Dolgi njivi. Za pot iz selske Borovnice preko sedla Potok do vstopa v Meli bomo porabili ca. 2 uri, za pot od koče pod Košuto do vstopa v Meli pa ca. 3 ure. Orlovsko sedlo na jugu meji neposredno na Meli. Od Orlovskega gnezda imamo samo še slabo uro hoje do vrha Tolste Košute. Vsi dostopi v Meli so nezahtveni, kljub temu pa velja pazljivost.

Čudovito stvarstvo

Čudežni gorski masiv Košute je del impozantne gorske verige v Južnih Alpah, ki jo na severu ločuje od Vzhodnih Alp ena izmed najbolj pomembnih od zahoda proti vzhodu potekajo č ih geoloških prelomov (Periadriatski lineament). Druge poleg drugih oblikujejo pokrajino karbonatne kamnine, ki tvorijo strmo odsekane oblike in kvišku štrleče gorske masive, ter skrilave kamnine z mehkejšimi oblikami. Te južnoalpske serije kamnin so se nekoč v topli morski kotanji horizontalno odlagale druga na drugo. Ko so se pozneje nagubale Alpe, so le-ti vodilni horizonti prispeli v današnjo lego.

Meli – sinomim zaznavanja

Z imenom Meli je našim prednikom uspelo simptomatično zaznavanje krajine, in ni izraza, ki bi ta edinstveni gorski svet poimenoval bolj sporočilno. Meli – v sorodstvu z mel, meliti se, melišče – pomeni “zdrobljeno” in zelo nazorno označuje zakrasevanje skalovja, ki ga lahko opazujemo.

Geologija Meli Košuta

Steza vodi vzdolž geološke meje med lepo izoblikovanimi kamnitimi mizami (konglomerati) in zaporedjem slojev iz črnih skrilavih glinavcev, rjavih plasti laporovca in temnih plastnatih apnencev. Zadnji so lepo vidni v južni steni Tolste Košute v obliki nagubanih struktur in strmo stoječih plasti. Glavni greben Košute sam pa je iz Dachsteinskih apnencev. V gornjem odseku steze “Geotrail” poteka po bizarnem, z vitkimi kraškimi stolpi zaznamovanem gorskem svetu, ki je zgrajen iz takoimenovanih Schlernskih-dolomitov

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.